tornebikskylt

 

2014-01-08: Nu fungerar TV, tele och 100 Mbit/s bredband här på Aspegården!!! Felet som gjorde att anslutningen inte fungerade identifierades som en brusten fiber i brunnen.Nu innehåller kabeln fyra fibrer så en annan svetsades in istället.

2013-12-22: Så nära... Vi fick vår fiber insvetsad, har fåtta alla enheter och tjänsterna från Vökby aktiverades den 16:e. Tyvärr verkar det vara något tekniskt fel någonstans. Vår "CTS-burk" har inte riktigt bra kontakt. Jag hann i alla fall testa bandbredden! Har varit i kontakt med kundtjänsten och vi har felsökt litet. Vi fick under några skakiga sekunder fart på nätet men sedan försvann det igen. Entreprenörerna ute på fältet hann inte åtgärda vårt fel innan helgerna.

fullrullefullrulle

2013-12-08: Fick telefonsamtal från tekniker som ska ansluta vår fiber imorgon. Får se om och när vi får högre hastighet än de knappt 7 Mbit/s som vi har nu med ADSL.Tog ett test med Bredbandskollen som minne av hur det var med förbindelse via koppartråd.

fullrulle

2013-10-31: Brev från ITSAM. Nu är det dax att göra hål i väggen! Anvisning hur de ska se ut finns på kommunens hemsida. Planerad anslutning i mitten av november. Nu har jag borrat hål i väggen och dragit in fibern till kattvinden på andra våningen. Till det behövde jag 16 mm flexslang (http://www.jula.se/luboflexslang-10-m-402126), klammer, 28 mm kabelskydd i plåt och klammer till den och slutligen litet silikon att täta med. Litet överkurs med kabelskyddet eftersom fibern skyddas av plastslangen men jag brukar vara hårdhänt med trimmern...

fullrulle

2013-10-20: Nu ligger en hoprullad fiberände vid huset. Det saknas dock information när slutlig installation kommer att ske.

2013-07-03: Brev från kommunen att projektet är 1-2 månader efter tidplan. Positivt att så många valt att ansluta sig. I stort sett alla året-runtboende och flera sommarstugor i Törnevik satsar på fiber.

2013-06-03: Nu har även vi i Aspegården/Sjögården kommit igång. De stora kabeltrummorna fungerade bra även om de var litet svåra att transportera!
fullrullefullrullefullrulle

2013-05-26: Flera har redan grävt fram slang och de flesta andra verkar vara på gång. För att undvika att gräva av el- och telekablar så beställer man enklast utsättning genom Ledningskollen.se. De kabeltrummor som nu ligger vid upplaget är av den största modellen och kan vara litet svåra att hantera av den orsaken.

2013-05-16: Min utdelning av lappar i brevlådorna och litet muntlig reklam ledde till att vi hade ett mycket välbesökt möte i Missionshuset. Vid mötet kom vi ganska snabbt fram till att vi skulle genomföra arbetet som ett koordinerat grävande i mindre grupper. Den tidplan som vi fått av ITSAM innebär att det kan vara svårt att få en enda entreprenör som kan utföra allt i ett svep. Några fastigheter hade redan grävt fram sina slangar när man ändå höll på med grävjobb. Ett antal delansvariga fick i uppgift att snarast påbörja utmärkning och samordning i mindre grupper. De som ännu inte beställt bredband och som var intresserade fick beställningsblanketter vid mötet. En e-postgrupp har bildats och adresslistor har upprättats så att vi snabbt kan få ut information.

Kontakt mig på christer@aspegarden.se för att få vara med på mailutskick!

2013-05-04: Svarta slangar sticker upp längs vägrenarna i Törnevik. Nu börjar det bli dags att få våra egna slangar i marken. Vi inleder med att samlas i Hulta Missionshus den 14:e maj klockan 18.30 för att se hur vi kan samordna arbetet med att ansluta. Fiberutbyggnaden går rasande snabbt, på andra sidan kommungränsen arbetar man både i Hulta Kretsloppsförening, Fjälla stugområde och längs Kopparhultsvägen med fiberprojekt. Hittills har 16 fastigheter i Törnevik anmält intresse för att ansluta sig till fiber.

2012-03-11: Nu finns mer info och karta som visar hur stamnätet ska dras på Kinda kommuns hemsidor.

2012-03-07: Mail från ITSAM

ITSAM kommer att inbjuda till ett första informationsmöte i Rimforsa Godtemplargården den 23 april kl 19.00. Annons kommer i Corren.

2011-12-29: Bredband information - telefonsamtal med ITSAM

Pratade idag med två handläggare på ITSAM som ansvarar för projekteringen. Som det verkar kan utbyggnaden för vår del komma allra tidigast under slutet av 2012. Hoppas kunna komma med mer information här under våren.

2011-08-22: Bredband fortsättning - svar från Kinda kommun:

"I ITSAM:s samarbetskommuner där Kinda kommun ingår, jobbar vi enligt följande med bredbandsutbyggnad: Kommunalförbundet ITSAM tar fram underlag till kommunerna som sedan bestämmer vilka sträckning som skall prioiteras och projekteras i turordning. Enligt turordningen gör ITSAM för kommunernas räkning underlag för ansökningar för bredbandsutbyggnad för respektive sträcka.
När kommunerna och respektive myndighet säger ja till utbyggnad, gör ITSAM en detaljprojektering av sträckan, där man tar hänsyn till sträckning av kanalisation samt anslutningspunkter för kunder utmed sträckan.
Efter detta hålls informationsmöte där de boende får komma med synpunkter på sträckningen och dess anslutningspunkter När allt är klart sker schakt och kanalisationsförläggning. När schaktningen närmar sig sitt slut, hålls informationsmöte nr 2, där de boende utmed sträckan fär detaljerad instruktion för anslutning samt tidsplan.
Kommunerna sköter alltså all projektering samt bidragssökning vid bredbandsutbyggnad. Det som åligger fastighetsägarna är grävning fram till anvisad anslutningspunkt utmed sträckning."

2011-08-13: Kommer bredbandet till Törnevik? Läste att kommunen bidrar med nästan 2 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad på landsbygden i Kinda kommun. Pengarna, som avsätts med villkoret att Jordbruksverket skjuter till lika mycket pengar, ska gå till att bygga ut bredbandet på sträckorna Rimforsa-Muggebo-Sonebo-Degerudden-Törnevik samt Sonebo-Labbemåla.

 

Fiskekort


Webmaster: Christer Afzelius, info@tornevik.se